Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 14:00
w Kielcach, przy ul. Targowej 18, IX piętro, pok. 902

razem świętokrzyskie