Adres do korespondencji

ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Zarząd Okręgu

  • Łukasz Kosmala
  • Alicja Lisiak
  • Marzena Madetko-Słowik
  • Artur Stefański
  • Agnieszka Szmit-Morze