Program dla Kielc dotyczący transportu i urbanistyki uchwalony!

20 stycznia 2017 roku Walne Zebranie Okręgu Świętokrzyskiego Partii Razem uchwaliło dokument Program dla Kielc – Transport i urbanistyka jako obowiązujący. Jest to pierwsza część naszego programu, nad którym pracujemy od ponad roku.

Program  przewiduje m. in. wprowadzenie polityki zrównoważonego transportu czyli postawienie przede wszystkim na transport pieszy, zbiorowy i rowerowy. Piesi przestaną być dyskryminowani przez sygnalizację świetlną oraz zyskają nowe przejścia dla pieszych, które zostały zlikwidowane w ostatnich latach. Na infrastrukturę rowerową ma być z budżetu miasta przeznaczane minimum 10 mln zł rocznie, a budowana infrastruktura rowerowa i piesza będzie musiała spełniać standardy, które zostaną narzucone projektantom i wykonawcom. Rowerzyści zyskają kontraruch w całym mieście.

Komunikacja miejska przejdzie prawdziwą rewolucję – w konsultacji z mieszkańcami zostanie przeprowadzona pełna remarszrutyzjacja, autobusy będą kursować w takcie co kilka minut a punkty przesiadkowe zostaną dostosowane, by przesiadanie się było jak najwygodniejsze. Oprócz tego w programie planowana jest budowa linii tramwajowej jako szybkiego i wygodnego transportu zbiorowego. Linie komunikacji miejskiej zostaną zintegrowane z odjazdami pociągów. W programie znajdziemy również sprzeciw wobec budowy drogi ekspresowej S74 przez środek miasta – w zamian postawiono na budowę wschodniej obwodnicy. Zrezygnujemy z budowy portu lotniczego Obice.

W zakresie urbanistyki program przewiduje przywrócenie zieleni w mieście. Przy wszelkich inwestycjach jej zachowanie będzie jednym z priorytetów. Program przewiduje zwiększenie pokrycia miasta planami zagospodarowania, ograniczenie grodzenia przestrzeni miejskiej. Możliwości powstawania sklepów wielkopowierzchniowych zostaną ograniczone – w zamian będziemy wspierać rozwój usług lokalnych.

Program przewiduje również wykorzystanie narzędzi, które przyniosła ustawa krajobrazowa, by zwiększyć estetykę miasta. Zapewnimy tereny na budowę obiektów wielorodzinnych zamiast niekończących się suburbiów.

Treść programu znajduje się tutaj: Program dla Kielc – Transport i urbanistyka

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Komentarze

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>