Program dla Kielc dotyczący transportu i urbanistyki uchwalony!

20 stycznia 2017 roku Walne Zebranie Okręgu Świętokrzyskiego Partii Razem uchwaliło dokument Program dla Kielc - Transport i urbanistyka jako obowiązujący....

Continue reading →